Име и визуална идентичност "Galloco"

Проектът за визуална идентичност на тази съвременно оборудвана птицеферма започна с името – предложихме дума производна от латинското наименование gallus (петел) и шеговитото „коко“ използвано за яйце или пиле. Името GALLOCO е игра на думи, просто, запомнящо се и привлича сетивата.

Този приятелски, шеговит дух се разпростира върху логотипа със свободното, анимационно изписване и с идеята за стилизирана птица в първата буква G. Цветовата схема на GALLOCO в черно, бяло и жълто е активна и ефектна, с директна асоциация към вътрешността на яйцето.

Серията опаковки, брандирането на производствената база и всички допълнителни материали запазват изчистения дизайн, като символ на съвременно, екологично произведена чиста и здравословна храна.