Експозиционен дизайн Globul

Космо България Мобайл е вторият GSM оператор в България и през септември 2001 г.  започва търговска дейност с търговската марка Глобул. Още през първата година компанията се обърна към нас за представянето си на Пловдивски панаир. В центъра на панаирното пространство изградихме впечатляващ щанд, на открита площ от 200 кв.м. Проектът включва ролбанери със сменящи се изображения, специално проектирани витрини и мащабна графика. Двойните стъклени стени и принтираните изображения с относителната трансперентност, освен че пропускат светлина в затвореното пространство, имат и кинетичен ефект – графиката се „движи“ заедно с минаващите.