Експозиционен дизайн Министерство на туризма

Мисията на Министерството на туризма за позициониране на България като добре позната и предпочитана целогодишна туристическа дестинация, с ясно разпознаваема национална идентичност и възможности за различни видове туризъм, намира отражение в оформлението на българския национален щанд по време на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО.

Екипът ни проектира и изгражда експозиционните щандове в съответствие с изискваниятана МТ. Пространственото решение е подченено на концепцията да представи туристическите региони и възможностите за различни видове туризъм в България, както и да осигури възможности за вариране в броя на зоните и удобни, функционални работни места за участниците. Осигурена е свободна ходова линия, достатъчно пространство за свободно движение отвън навътре към центъра на щанда, с рампи за хора в неравностойно положение. На челната стена на изложбените щандове, винаги присъства видеостена или монитор, което позволява добра видимост от всички подходи на рекламните филми за страната. В центъра, доминира пластичен елемент, който носи туристическото лого на страната и надписите България. Със силно осветление, пластиката грее над цялата изложбена площ с максимална видимост.