Визуална идентичност и уебсайт welcome.bg

Welcome.bg е един от нашите проекти – интегрирана онлайн система за промотиране на България като туристическа дестинация, български туристически и транспортни услуги, обекти, места за настаняване, атракции, заведения, активности. Платформата отговаря на въпроса „Какво Ви се прави?“, като предлага маршрути и занимания за свободното време, както и подходящи места за настаняване в близост.

Работихме по идентичността на Welcome.bg едновременно със структурирането на самата платформа и събирането на огромно количество информация, което продължава и днес. Целта ни беше да създадем съвършено ясна графична визия на услугите предлагани от уебсайта. Името и логото изразяват същността на Welcome.bg – гостоприемство и движение. Посрещаме Ви с „Добре дошли“ и продължаваме да работим, за да добавим още привлекателни места и възможности за приключения или почивка.

Вижте повече

Словната марка се превръща в знак – монограм, когато е неоходимо. Съвременен и лаконичен знакът на Welcome.bg носи разнообразни визуални внушения. Зеленият цвят взехме от пролетните гори и полета, плавното преливане на буквите олицетворява постоянното развитие, морските вълни и заоблените била на Родопите, а преплетените геометрични форми в краткия логотип препращат към знаците на древната глаголица.