Лого дизайн "Trucking for equality"

Създадохме лого Trucking for equality по поръчка на наш клиент – европейска транспортна компания.

Trucking for equality е програма за осигуряване на работа, равностойно заплащане и условия на труд за жени в неравностойно положение от развиващите се страни. Програмата стартира през 2022 г.