Костинброд

По поръчка на община Костинброд разработихме туристически бранд, с който този сравнително слабо популярен район ще представя своите визможности за туризъм.

В основата на бранда стои логото – синтезиран знак, който лесно може да бъде комуникиран и да се превърне в разпознаваем символ на дестинацията. Слънцето като символ на възкресение и петелът като емблема на гордост, храброст и чест, бяха основните символи, които спечелиха гласовете в направеното допитване до местните жители и потенциални посетители на общината.

Тази година предстои да бъде разработена и приложена на практика цялостната бранд идентичност на дестинацията.