Визуална идентичност Международен фестивал за туристически филми "На източния бряг на Европа"

„На източния бряг на Европа” е фестивал за рекламни туристически видеопродукции от цял свят, официален член на Международния комитет на туристическите филмови фестивали – CIFFT. Темите на представените продукции обхващат всички видове туризъм: събитиен, спортен, селски, религиозен, рекреационен и балнео туризъм, културно-исторически, риболовен и ловен, екстремен, планински и морски, екотуризъм и др.

Мисията на фестивала на туристическия филм „На Източния Бряг на Европа” е да промотира професионалната филмова туристическа продукция, да стимулира продуцирането на такава продукция и да популяризира водещите тенденции в полето на модерната аудио-визуална култура, в унисон с критериите и нуждите на бизнеса.

В логото на фестивала вплетохме част от прожекционен апарат и многопластова графика, символизираща идеята за развиваща се филмова лента. Наред с елементите характерни за класическата филмова техника, присъства иконката „пин“ – знак за маркиране на местоположение, типичен за съвременните навигационни системи, който сочи на изток. Богатата цветова схема илюстрира изобилието от теми, дестинации и визуални предизвикателства, с които се характеризира фестивала.