Визуална идентичност на винарска изба "42°9"

Име и лого дизайн, търговска марка и етикети за новострояща се винарска изба разположена на Северозападния склон на Рила, район с великолепна природа и отлични възможности за развитие на винарството. Идеята за наименованието е основана на точното географско местоположение на избата – с. Смочево, 42°9′ северна ширина, 23° 6′ източна дължина.

Първият повод за усмивка в тази разработка се съдържа в пояснителния текст в долната част на етикетите: Region: N 42°9’ S 23°6′; Climate: Mild; Country: Bulgaria; Village: Smochevo; Population: 251; People: Hospitables (Регион: N 42°9’ S 23°6′; Климат: Мек; Държава: България; Селище: Смочево; Население 251; Хора: гостоприемни)

Логото е визуализация на географската ширина (N 42°9’) и на пръв поглед може да се приеме за доста странен градус на напитка. Този ефект е търсен съзнателно, като допълнителен инструмент за привличане на вниманието. Общата му форма наподобява елемент от компас за да подчертае основната идея.

Цветовото решение символизира многоцветната природа, богатия растителен и животински свят на района, претворени от човешка ръка със средствата на живописта.

Основната форма в серията етикети и опаковки е триъгълна –  част от стрелката на компаса или силует на планина, с активна цветна схема от ярки, чисти цветове.

Провокативните шрифтове комбинирани с нетрадиционната форма и наименование имат за цел да предизвикат усмивка, интерес и желание.