Серия рекламни и информационни материали за Царевград Търнов - Велико Търново

Имайки предвид богатото историческо наследство на община Велико Търново, авторитета на местните творци и занаятчии и научния и академичен потенциал, създадохме серия от рекламни материали, които да представят уникалните забележителности и традиции на региона.

Дизайнът е цветен, огнен и усмихнат, вдъхновен от вековното културно наследство, красивите произведения на майсторите-занаятчии и най-вече от хората на Велико Търново!