Име, тотал дизайн, организация на COPI'S - Communication art - Print - Image - Sign

„COPI`S | Communication Art | Print | Image | Sign“ е още едно събитие, в чиято основа стои нашият екип. През 2012 година обединихме силите си с  Интер Експо Център София и създадоме Форумът на рекламното изкуство, печата и комуникацията COPI`S, като наследник на вече бившите изложения Реклама Експо и Print Imaging and Sign Expo.

COPI`S се превърна в място за обмяна на идеи, опит и информация за актуални тенденции в областта на рекламата, печата и комуникациите, в място за свободни и креативни хора, маркетинг и рекламни специалисти, браншови организации, фирми произвеждащи реклама и рекламни носители.

Няколко години работихме с удоволствие и вдъхновение по това събитие, преди да прехвърлим нашият дял на партньорите ни, за да се заемем с нови проекти и нови предизвикателства.