Лого дизайн ХАРТА НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ 2020

През тази трудна година, българската туристическа индустрия се обедини около една идея и подписа ХАРТА НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ 2020. Документът изразява декларираното желание на туристическия бизнес да отговори на очакванията на гостите за предприемане на мерки за създаване на сигурност в условията на пандемията Covid-19 в местата за настаняване, хранене и развлечения. Смисълът на Хартата е да даде една добра методика, добър процесинг за работа в авариен режим, за да да рестартира сектора своевременно, отговорно и успешно.

Визуалната комуникация е от съществено значение за общуването с аудиторията днес, за да привлича и задържа вниманието на все по-натоварената публика или да комуникира качествено, тъй като е факт, че живеем във визуално общество. Хората обработват визуализации 60 000 пъти по-бързо от обикновен текст! Именно това е причината да създадем синтезиран знак, който да олицетворява идеите на предложената Харта на българския туризъм.

Знакът символизира динамика, прогрес, разчупване на рамките и движение нагоре. Заедно с цветовете на пролетта и възраждането, на природата и чистотата, асоциациите хармонират с принципите на Хартата.

Логото ще бъде основата на информационната кампания и още с първия поглед ще знаем, че даден обект приема и прилага тези принципи.

Съдейки по редица проучвания доста голям процент от хората планират да възобновят пътуванията си скоро след края на ограниченията, а част от тях смятат да пътуват дори повече от обичайното, след като отмине на опасността.

Туристическите компании подкрепящи ХАРТАТА НА ТУРИЗМА ще получават, както разписания документ с всички препоръки и стъпки за прилагането им, така и стикер, който ще отправя послание към клиента, че се намира на място, което е поело ангажимент да я спазва и да изпълнява задълженията си с грижа за здравето и комфорта на потребителя, в екологично чиста и сигурна среда.