Марка и постери за Първа национална изложба „Съвременна градска среда – София‘06“ по поръчка на Съюз на архитектите в България.

Съюзът на архитектите в България организира това събитие съвместно със Съюз на българските художници и предизвика една изключително необходима дискусия за ролята на дизайна в градската среда.

Марката и оформлението, които създадохме отразяват естеството на самата изложба.

Основният графичен елемент е лабиринта на градското пространство, като предизвикателство към архитекти и дизайнери, които представят своите най-добри идеи и разработки за организация и естетизиране на градската среда.

Черно-белите фотоси са пресечени от зони в ярък оранж, които илюстрират оживлението и хуманизирането на публичните пространства от професионалисти в оформлението.

Шрифтът със семпло начертание подкрепя графичното решение, а акцентът на пресечената и превърната в знак буква “S” е символ на дизайнерската намеса в градската среда.