Визуална идентичност Софийска Търговско-Промишлена Камара

Създадена е преди 112 години и възстановена след 55 годишно прекъсване, Софийска Търговско-промишлена камара е сред най-старите и най-големите бизнес институции в България.

Основната мисия на Камарата е да защитава интересите на своите членове, които днес са над 100 и сред тях са представители на най-големите фирми в България, да осъществява бизнес контакти, да провежда професионално обучение и семинари. Една от задачите на камарата е да се приеме отново закон за камарите в България.