Визуална идентичност СМК

СМК ООД е утвърдена компания за строителни и монтажни услуги, която се обърна към нас за своята нова корпоративна идентичност.

Разработихме пълна система за употреба на марката и графични стандарти. Заложихме в основата на проекта отличителния растер на строителното скеле, изведено до абстрактна графика, с неочаквани, ярки, контрастни цветове. Специфичната цветова схема привлича погледа и отличава материалите на компанията.

Уеб сайтът на СМК ООД запазва и подчертава ярката идентичност, съчетана със семпла и ясна структура, която да представи на потенциалните клиенти продуктите и услугите на компанията.