Визуална идентичност Секция РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН, СБХ

Секция РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН при Съюза на българските художници обединява художници, които са професионалисти именно във визуалните комуникации, графичния и експозиционния дизайн. Да проектираме оригинална идентичност за нашите колеги беше изключително предизвикателство.

Дизайнът на марката представлява линейна рисунка изобразяваща буква Р, образувана от стилизирана, опростена и превърната в двуизмерна, пространствена структура. Идеята и формата подкрепят мисията на организацията за запазване на връзките в професионалната общност.

Дизайнерите обичат графичната простота и контраст на черно-бялото и затова оставихме знака едноцветен, но използваме много ярки, чисти цветове при различните приложения.