Международен ден на мавруда 2023

През 2023 година нашият екип има удоволствието да работи по дизайна за предстоящото издание на Международния ден на мавруда.

Международният ден на мавруда е истински празник на българското вино, инициатива на Българска Асоциация на Винените Професионалисти BAWP, с която екипът на BAWP се стреми да открои забележителната хармония между хилядолетни традиции, иновативни технологии, качество и стилово разнообразие на вината, произведени в България.