Графичен дизайн, секция „Бижута“, Съюз на българските художници

Дизайн на плакат, рекламни карета и онлайн публикации за Годишната изложба на секция „Бижута“ към Съюза на българските художници.

Експозицията със заглавие „Отвъд мащаба“ ще се опита да разчупи общоприетото схващане на моделното мислене за художниците–бижутери, поставяни единствено и само в рамката на ювелирното изкуство. Авторите ще могат да покажат своите търсения в ралични форми на изобразителното изкуство като живопис, графика, скулптура, малка пластика, пърформанс, визуални изкуства, а защо не и музика! Идеи потърсени или изведени от ювелирното, пресъздадени в бижута, графични, скулптурни и различни пластични виждания, и тяхната връзка с накита.