Визуална идентичност за винарска изба КРОН

Концепцията на серията “КРОН” е гордостта. България е най-старата европейска държава, просъществувала повече от осемнадесет века под едно и също име.

Името КРОН е кратко, звучно и има характерното твърдо звучене на българския език. По своята същност е титла – символ на престиж. В прабългарският царски двор е имало различни почетни длъжности, като царски кучкар, соколар, постелничи, виночерпец. КРОН е оригиналното старобългарско название на титлата виночерпец (чашник царев).

Предложението за едно и също име на избата и търговска марка на продуктите се основава на сравнително по-лесното лансиране на пазара на една нова марка и концентрирането на целия процес за изграждане на познаваемост на марката, генериране на послание, предизвиквне на интерес и покупка.

Отделните продукти носят двойна идентификация – собствено име и титла: “Chardonnay KRON”; “Traminer KRON”; “Merlot KRON”; “Cabernet KRON”; “Rakia KRON”. Съзнателно е запазено типичното наименование „ракия”, пояснено с текста „grape brandy”.

За дизайна на логото използвахме знаци заимствани от образци на древнобългарската писменост. Избраната цветовата комбинация от черно и златно подчертава силата и богатството на една хилядолетна култура.

Дизайна на етикетите и опаковките е колкото графичен и пестелив, толкова и тържествен, силно въздействащ с контрастите си. Като допълнителен елемент, е използвано изображение на древно български златен медальон.