Корпоративен брандинг на Евроинс

В основата на новият корпоративен брандинг на Евроинс стои един нов графичен знак, базиран на логото на компанията. Знакът използва формата на логото като основа за изграждането на ярък и силно отличим символ.

„Медалът” или „удивителната” на Евроинс – зависи как точно ще го разчете вашето въображение – е разработен така, че да отговаря на няколко основни условия:

  • Да е коренно различен от знаците на настоящата и потенциална конкуренция
  • Да е ясно видим дори в претоварената със визуален „шум” градска среда, сред многото различни табели, светещи надписи и всякакви рекламни табла
  • Да въплъщава съвременният и новаторски подход на Евроинс като по този начин ще гради и имиджа на компанията сред широката общественост

Дизайнерското решение цели дa направи офисите на Евроинс по-лесно разпознаваеми и по-атрактивни, да предаде сигурността и надеждността на компанията, без това да нарушава функционалността и удобството на офисите – както за служителите, така и за посетителите.

Отделните дизайнерски елементи в комбинация с корпоративните цветове се повтарят, макар и в различна композиция при интериорните и екстериорните решения, при рекламните пана и дисплеи, дори в мебели и настилки, и така внушават едно монолитно цяло. По този начин офисите се използват като още едно средство за внушение на спокойствие и доверие сред клиентите, като още един начин да им кажем: „Евроинс е една надеждна и сигурна компания, съвременна, развиваща се, спокойна за своето бъдеще.”