Туристически бранд Горна Малина

Предложението за визуална идентичност на Туристически бранд Горна Малина се базира на разработената концепция за промотиране на общината, като туристическа дестинация. Графичният знак кореспондира със слогана „В хармония с природата“ и представлява стилизирани листа, абсолютен символ на зелено, еко, природа – асоциация с марката Зелена община, с която е известна Горна Малина и с възможностите за различни активности в региона.

Непрекъснатата линия изградена от полукръгове и ъгли носи стилистиката на модерна рисунка, както и на елементи от фолклорни мотиви, в тон с предложенията за арт преживявания и културно исторически маршрути. Освен зеленият лист, в графиката може да се открие и силуета за величествения Царски орел – района на Средна гора около Горна Малина е едно от местообитанията на тази красива птица от световно застрашен вид. Завършващата форма в горната част визуализира идеята за буквата М, както и разположението на дестинацията между две планини.

Използваните шрифтове са от фамилията Sofia Sans, с изчистено начертание в синхрон с логото, българска форма на кирилица и вариации от Ultra light до Heavy за различни приложения.

Проектът включва освен запазен знак [лого], още система за визуална комуникация, темплейти за рекламни материали, сувенири, дизайн на туристически уеб сайт, външна реклама.