Лого дизайн АЛИАНС БЪЛГАРИЯ-ИТАЛИЯ

Предизвикателство в този проект беше да се вплетат двата почти еднакви флага на държавите в едно хармонично цяло. Геометричните лога са подходящи за такива организации, не само поради тяхната четливост, но и поради големия спектър от емоции, които предизвикват. Правоъгълниците и квадратите говорят за солидност и стабилност. В подкрепа на тези внушения беше избран и шрифта допълнително акцентиращ върху ефективността и фунционалността на Алианса.