Туристическо изложение "Културен туризъм", Велико Търново

Международното туристическо изложение „Културен туризъм” – Велико Търново, е първият специализиран форум за популяризиране на културния туризъм и неговото значение за България като туристическа дестинация. Държавните и неправителствените организации, общините и музеите, научните среди и бизнесът представят във Велико Търново своята дейност, добри практики и събития, които променят нагласата у нас към един от най-интересните и нестандартните видове туризъм.

Община Велико Търново и „Царевград Търнов“ ни се довериха и повече от 10 години работим по дизайна, рекламата, изграждането на щандове и организацията на събитието.