Лого дизайн Scraping Point

Scraping Point е стартираща платформа, която предлага корпоративна услуга за web scraping и предоставя висококачествени уеб базирани данни за подобряване на бизнес резултатите, и за интелигентно вземане на решения. 

Гъвкавата линия символизира превръщането на неструктурирани  в структурирани данни, движението и скоростта на софтуера, който извлича данни от хиляди страници в секунда. В същото време формата функционира като монограм „SP“, запомнящ се символ, който илюстрира графично името на платформата.