Корпоративна идентичност Niesar & Diamond LLP and Todorova Law Offeces

Необходимостта в запазената марка на Niesar & Diamond LLP and Todorova Law Offeces да присъстват инициалите на съдружниците беше основно условие на клиента. Използвахме един единствен графичен елемент – точка, която обединява словесната марка и концентрира в себе си усещането за професионализъм и увереност, задължителни за всяка правна компания, а червеният цвят добавя и нотка на ангажираност и сила.