Лого дизайн HYDE ILLUSIONS

Създадохме този знак за компания изработваща сложните и тежки съоръжения, които помагат на илюзионистите да представят своите трикове с такава лекота. Логото трябваше да е компактно, вдъхващо доверие, но същевременно и да загатва за света на илюизиите за които компанията работи. Другото основно изискване беше основния компонент на логото да може да бъде използван като отделен елемент, който лесно да се апликира върху съоръженията.