БАТОН ТРАНСПОРТ

Цялостно оформление на корпоративно събитие на БАТОН ТРАНСПОРТ.

Батон Транспорт е лидер в BDF логистиката в Централна и Западна Европа. Компанията разполага с широка логистична мрежа и обслужва клиенти в множество европейски държави, а именно Италия, Швейцария, Англия, Норвегия, Франция, Белгия, Германия, Дания, Австрия, Швеция, Унгария, Испания и Португалия.