Проект за визуална идентичност на Международен фестивал за съвременна клавирна музика ppIANISSIMO

Международният фестивал за съвременна клавирна музика ppIANISSIMO е уникален като концепция в световен мащаб и от години е единственият форум в България, изцяло посветен на съвременната музика. Фокусиран главно върху неизчерпаемите възможности на пианото не само като клавишен, но и като перкусионен инструмент, фестивалът е своеобразна лаборатория за ново изкуство – творческо пространство за утвърдени и дебютиращи интерпретатори, изследващи сложните процеси на съвременната клавирна естетика.

Създавайки нов дизайн за този насочен към новаторските изпълнителски практики фестивал, се насочихме към комбинация от класическа цветова схема и съвременно минималистично решение.

Основният шрифт на логотипа е Labtop Secundo Regular, използван и за заглавията на разделите в каталога. Със своите елегантни издължени пропорции той идеално символизира ритъма на черните и белите клавиши на пианото – може би най-популярния графичен елемент от концертната зала.

Монохромното оформление продължава в уебсайта и каталога, като контрапункт на разнообразния жанрово-стилов спектър на фестивала. Единственият огнено червен акцент в логотипа подчертава динамичния интеркултурен диалог и активен обмен на творчески идеи и професионален опит, който поставяа ppIANISSIMO в сърцата на любителите на съвременната музика.