Постери и покани Секция "Бижута", Съюз на българските художници

В секция „Бижута“ към Съюза на българските художници членуват повече от 30 майстори на изкуството на накита.

С голямо удоволствие създаваме плакатите и поканите за годишните изложби на нашите колеги. Работите на художници бижутери е непресъхващ източник на вдъхновение и фотографиите красивите им творби, сами по себе си са достатъчни за графичното оформление.