Национално сдружение на общините в Република България

По повод 25-годишнината от основаването си Националното сдружение на общините в Република България се обърна към нас за дизайна на всички материали свързани с празника.

Направихме пестеливи промени в логото, както и вариант с цифрата 25, за да отбележим годишнината. Всички материали са подчинени на една обща идея и цветова схема – тържественото златно в логото комбинирахме с тъмно синьо и тюркоазено зелено – спокойни, силни цветове, символизиращи успеха.