ГОДИШНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 2021

Националното сдружение на общините в Република България ни се довери за поредна година за цялостното оформление на своето най-мащабно събитие.

Годишната среща на местните власти събира кметове, председатели на общински съвети, съветници и ключови експерти от общините с представители на законодателната, изпълнителната власт, дипломати, партньори от страната и чужбина за обмен на идеи и опит, за обсъждане на важни за развитието на общините и държавата проблеми.

Програмата на Годишната срещата на местните власти включва специализирани форуми и дискусии. Част от форума е церемонията по връчване на наградите на НСОРБ и изложение на фирми, чиято дейност е свързана с функциите и работата на общините.

(2021.namrb.org)