Експозиционен дизайн Албена АД

„Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава три курорта по българското Черноморие – к.к. Албена, ваканционно селище Приморско и ваканционно селище Бялата Лагуна, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния бизнес – транспорт, медицина и балнеология, туроператорска дейност, селско стопанство, строителство.

Албена инвестира в енергийна ефективност, възобновяема енергия, рециклирне и разумно използване на ресурсите. Компанията е изградила локална кръгова икономика с биогазово стопанство, земеделска продукция и оползотворяване на отпадъка.

Дизайнът на изложбения щанд на компанията в Международната туристическа борса ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО е базиран на корпоративните цветове, а комбинацията от естествено дърво и зеленина е в синхрон с ангажираността на компанията към опазването на околната среда.