Дизайн на рекламни и указателни табели

Независимо дали сте в хотел, заведение, офис или в градска среда, доколко лесно можете да се ориентирате е неразделна част от доброто преживяване на това място.

Цялата необходима визуална комуникация, която помага на Вашите посетители и клиенти да се ориентират в офиса или хотела не само насочва. Тя може да бъде многоцелеви маркетингов инструмент, който да се използва за привличане на вниманието към отделни аспекти от Вашия бизнес или различни зони в сградата, за предаване на важна информация и насоки, както и за по-добро общо преживяване в пространството.

Указателните знаци са интересен аспект на графичния дизайн, тъй като често се изисква едновременно безпроблемно да се слеят с околната среда, но и да бъдат изключително ефективни. Доброто обозначение осигурява на вашите клиенти и потенциални клиенти фини, но важни сигнали за комуникация, може да повиши разпознаваемостта на марката и в крайна сметка може да ви помогне да реализирате повече продажби.

Особено важен в застроена среда, дизайнът на системи за визуална комуникация съчетава дизайн на знаци и типография, символи, цвят, осигурява визуални подсказки за ефективно ориентиране на хората в пространството.

Знаците и символите са обичайно средство за промяна на поведението в нашето общество. Разбирането на психологическите механизми, чрез които знаците влияят върху поведението, е важна първа стъпка за постигане на желания резултат.

Добрата стратегия за насочване се ръководи от няколко основни принципа, базирани на човешкото поведение, за да бъде ефективна:

 • Не ги карайте да мислят
  Създайте цялостна, ясна и последователна система за визуална комуникация с кратки съобщения.
 • Определете местоположението
  Осигурете добра видимост и и последователност на информацията, определете ключовите точки за вземане на решение
 • Покажете само това, което е необходимо
  Включете информация, която е подходяща за пространството, местоположението и/или навигационния път.
 • Създайте интелигентен контраст
  Помислете за цветовете, размера, мащаба и осветлението, използвайте страхотни графики и ясни четливи шрифтове.
 • Премахнете излишната информация
  Премахнете ненужните елементи, избягвайте сложни декорации, за да създадете ясна визуална среда.

В сложна архитектурна среда ефективните системи за насочване носят усещане за удобство, благополучие, безопасност и сигурност.

Проучването е важна стъпка за разбиране на средата и къде е необходима информация, за да се увеличи максимално четливостта на системата за насочване.

С над 3 десетилетия опит ние в ПРИМ ДИЗАЙН успешно проектираме ефективни визуални системи с цялата информация, която е необходима на посетителя, за да се ориентира успешно във всяко пространството.

Това е стратегически процес, който започва с проучване и заснемане на всички външни и вътрешни планове и местоположения на табели. След това проектираме набор от указателни знаци, които насочват посетителите възможно най-лесно и интуитивно.

В нашата практика е обичайно да направим проби от различните типове табели и знаци, за да потвърдим правилния избор на дизайн и материали в реална среда.

Създаваме функционални и визуално привлекателни решения, с привличащи вниманието цветове, символи и текст, за да улеснят максимално всички Ваши гости и специално брандирани, за да паснат на вашата бизнес среда.